Samtykkeerklæring

Jeg bekrefter med dette at informasjonen jeg har oppgitt i tilknytning til opprettelsen av denne kontoen er korrekt. Jeg bekrefter videre at jeg er innforstått med at jeg har visse juridiske forpliktelser når jeg som helsepersonell godtar å motta og håndtere donorsæd. Jeg godtar at internasjonale og nasjonale myndigheter vil få min identitet for å kunne videreformidle varsler om potensielle genetiske tilstander knyttet til en sæddonor eller donorbarn som er født med en rapportert tilstand.