Screening og Standarder

Cryos leverer donorsæd til mange land, og de fleste land har egne krav for screening av donorer. For å sikre at vi alltid oppfyller de kliniske kravene, arbeider vi med en rekke landsspesifikke Standarder.

I denne teksten kan du lese om hvordan vi velger ut og screener donorene i henhold til vårt omfattende kvalitetssikringsprogram, og hvilken Standard du bør velge når du bestiller donorsæd. Videre forklarer vi hva vi gjør hvis det rapporteres om en mistenkt tilstand i en donor eller et donorbarn.

Hvordan vi velger ut og screener donorene

Når en mulig donor søker hos Cryos, går han gjennom en svært grundig utvelgelses- og screeningprosess. 

Først fyller han ut et omfattende medisinsk spørreskjema og deltar på et intervju med vårt medisinske personale hvor måler er å avvise kandidater på grunnlag av sykehistorien i familien og risikoatferd. Donorkandidater som har alvorlige, arvelige psykiske eller fysiske lidelser i familien, blir avvist.

Videre gjennomgår kandidaten en grundig fysisk og psykisk undersøkelse, og blod- og urinprøver testes for smittsomme sykdommer i henhold til de juridiske kravene for den aktuelle Standarden. Donorene testes også for en rekke arvelige sykdommer. Til slutt blir de screenet for normal karyotype (kromosomprofil). 

Alle godkjente donorer testes regelmessig for smittsomme sykdommer over hele doneringsperioden. 

En resultatoversikt, som inneholder testresultater, donoregenskaper og informasjon om Standarden, legges ved ordrebekreftelsen og inkluderes også i forsendelsen. Resultatoversikten kan endres over tid som følge av den regelmessige testingen av donorene.

Hva er en Standard, og hvilken skal du velge?

Når du velger sæddonorer for behandling på en fertilitetsklinikk, må du forsikre deg om at donorens donasjoner oppfyller Standarden i landet eller området for din behandling før du bestiller.

Hos Cryos leverer vi donorsæd til mange land over hele verden. Hvert land eller område har sin egen Standard med tanke på utvelgelse og screening av sæddonorer. Derfor arbeider vi med en rekke områdespesifikke Standarder. Dette betyr at donorene er utvalgt, screenet og godkjent for klinisk bruk i et bestemt land eller område. En donor kan godkjennes å ha oppfylt ett eller flere ulike Standarder. I donorsøket, kan du se vilke(n) Standard(er) donasjonene til en donor oppfyller. Du kan også filtrere søket etter en bestemt Standard. 

Dersom du skal motta behandling i en fertilitetsklinikk i ett av landene som er ført opp nedenfor, skal du bruke tilhørende Standard. Selv om en donor har EU-Standard, er ikke dette nødvendigvis nok for behandling i ditt land dersom landet har sin egen Standard som ført opp nedenfor. 

Dersom landet du behandles i, ikke er ført opp nedenfor, kan du fortsatt bruke donorsæd fra Cryos. I dette tilfellet ber vi deg om å spørre fertilitetsklinikken din om hvilken Standard du skal velge, eller ta kontakt med vår kundeservice.

CAN - Canada
DE – Tyskland

DK – Danmark
EU – European Union
FI – Finland
ISR – Israel
ITA – Italia
NL – Nederland
NO – Norge
NYS – New York delstat
SE – Sverige
UK – Storbritannia
USA – United States of America

Hvordan vi håndterer tilstander

Til tross for den grundige utvelgelses- og screeningprosedyren er det ikke mulig å utelukke faren for å få et barn med en medisinsk tilstand.

Cryos ser svært alvorlig på rapporteringer om tilstander, og vi holder ikke tilbake informasjon fra noen om donoren. Det er likevel viktig å huske på at en tilstand i en donor ikke nødvendigvis betyr at barnet ditt får denne tilstanden.  

I figuren nedenfor har vi illustrert hvordan en mistanke om tilstand i en donor eller et donorbarn blir behandlet hvis vi mottar rapportering.

Hvordan vi håndterer en oppdaget genetisk tilstand hos en donor eller et barn:

Sykdom hos donor eller donors barn som er oppdaget og rapportert til Cryos

Donorsæden fjernes med en gang, og settes på hold under analyse og undersøkelser. Donorsæden kan ikke sendes ut i løpet av denne perioden.

Analyse

Konklusjon:
Donor kan ikke være årsaken - Donorsæden frigis igjen

Konklusjon: Donor kan være årsaken - Undersøkelsene fortsetter

Tilstanden registreres i donorens mappe og i arkivet. En bekreftelse må signeres før bruk. Donorsæden kan kun sendes ut i forbindelse med behandling av søsken.

Konklusjon:
Donor kan ikke være årsaken - Donorsæden frigis igjen