ICI- eller IUI-strå

Hos Cryos kan du velge mellom to forskjellige typer strå: ICI eller IUI. De to typene kan benyttes til forskjellige fertilitetsbehandlinger, og valget vil ofte avhenge av hva fertilitetsklinikken du skal benytte foretrekker.

Når du ser på hvilke tilgjengelige strå en donor har i donorsøket vil du komme over begrepene ICI og IUI. Her vil vi forklare forskjellene mellom ICI- og IUI-strå, og hva du skal velge for hvilken behandling.

ICI- eller IUI-strå

Hva er et ICI-strå?

ICI-strå er uvasket/ikke klargjort sæd. Strå av typen ICI inneholder alle de naturlige væskene normalt er tilstede i et ejakulat. 

Hva slags behandling brukes sædstrå av typen ICI til?

ICI-strå kan benyttes til ICI-behandling (Intracervikal inseminasjon). I denne fertilitetsbehandlingen benyttes en sprøyte til å plassere sæden inn i vagina. De motile sædcellene vil svømme inn i livmoren, og forhåpentlig fertilisere egget. Dette er på samme måte som ved et samleie.

ICI-strå kan kun benyttes til IUI-, IVF- eller ICSI-behandling hvis klinikken kan vaske stråene før behandlingen. Ta kontakt med din klinikk med tanke på hvilken type strå de foretrekker.

Donorsæd av typen ICI er ikke klar til bruk ved IUI-behandling (intrauterin inseminasjon) siden uvasket sæd rett inn i livmoren kan føre til en alvorlig allergisk reaksjon og føre til kramper.

Hva er et IUI-strå?

IUI strå inneholder sæd som har blitt klargjort i et laboratorium. De naturlige ejakulatvæskene har blitt fjernet, og et cryo-preservativ har blitt tilført.

Hva slags behandling blir strå av typen IUI benyttet til?

Strå av typen IUI benyttes til IUI-behandling, der sæden settes rett inn i livmoren. Denne fertilitetsbehandlingen gjør at mange sædceller kan nå egget, og derfor økes sjansen for graviditet sammenlignet med ICI-behandling. IUI-behandling er alltid utført av godkjent helsepersonell.

IUI-strå kan også benyttes til ICI-, IVF- og ICSI-behandlinger, avhengig av hva fertilitetsklinikken du skal benytte foretrekker.

Spør fertilitetsklinikken din

Vi anbefaler alltid at du spør fertilitetsklinikken din om råd før du skal velge hvilken type sædstrå du skal bestille. Du kan også ta kontakt med Cryos kundeservice hvis du trenger mer hjelp til å velge mellom typen IUI eller ICI.

Les om hvor mye donorsæd du må bestille her.