Kvotereservasjon

Kvotereservasjonen garanterer at du kan bruke denne donoren i løpet av behandlingen, og for søsken*, selv om den lokale kvoten er nådd siden første kjøp. Husk å reservere strå for søsken.

Under Donorsøk kan du kontrollere om landet der du vil behandles krever kvotereservasjon. Du kan gjøre dette ved å skrive inn hjemlandet ditt og landet der behandlingen skal utføres.

Prisen for kvotereservasjonen avhenger av donorens anonymitet.

Kvotereservasjon for en anonym donor: EUR 200
Kvotereservasjon for en ikke-anonym donor: EUR 350

En kvotereservasjon refunderes i sin helhet dersom det ikke oppnås graviditet. For å avbryte kvotereservasjonen din må du først bekrefte at du ikke er gravid og ikke har noen strå eller fostre for fremtidig behandling.

Hvis du ønsker å få betalingen returnert, må du logge deg inn på din profil.

Kontakt Cryos hvis du har spørsmål.

*I Norge kreves det kvotereservasjon for hver graviditet, ettersom graviditetskvoten er 8 barn i 6 familier. Se reglene for Barnerett.