Hva er en kvotereservering

De fleste land har en maksimal graviditetskvote per donor, som enten begrenser antall svangerskap, barn eller familier en spesifikk donor kan brukes for i ett enkelt land. Dette kalles en graviditetskvote. I noen land er obligatorisk at du innehar en kvotereservering.

En kvotereservering er en forsikring ovenfor deg om at du har en familie- eller graviditetsandel i den totale landskvoten. Kvotereservasjonen sikrer også at du kan bruke sæd fra den samme donoren i hele behandlingen din, og for framtidige behandlinger (for søsken*). Selv om den lokale kvoten er oppnådd i mellomtiden, så hr du fortsatt din kvotereservasjon.

Vi anbefaler at du også vurderer å reservere strå hvis du ønsker å kunne bruke den samme donoren for framtidige søsken.

Hvis en kvotereservering er obligatorisk for ditt land, vil det bli lagt til automatisk i handlekurven når du legger til strå.

Hva er en kvotereservering

Priser og refusjon

Prisen på en kvotereservering avhenger av anonymiteten til donoren:

  • Kvotereservering for en anonym donor: EUR 200 eks. MVA
  • Kvotereservasjon for en ikke-anonym donor: EUR 350 eks. MVA

En kvotereservasjon er fullt ut refunderbar hvis en graviditet ikke oppnås, og hvis du ikke har strå eller embryoer igjen for framtidig behandling.

Hvis du ønsker at kvotereservasjonen din skal refunderes, må du logge deg inn på profilen din.

* I Norge er det nødvendig med en kvotereservasjon for hver graviditet, siden graviditetskvoten er åtte barn i seks familier. Se reglene for ‘Barnrett’.