Levering til godkjent helsepersonell

Levering til godkjent helsepersonell

Som en tilpasning til dansk lovgivning, sender ikke Cryos International Denmark lenger direkte til privatadresser. Vi sender bare til godkjente vevssentre, fertilitetsklinikker, sykehusavdelinger og godkjent helsepersonell. 

Hvem er godkjent helsepersonell? 

Definisjonen av godkjent helsepersonell kan variere fra land til land. Vi ber deg om å kontrollere hvordan helsepersonell defineres i ditt land. Hvis du er godkjent helsepersonell, må du bekrefte dette til Cryos før leveringen av donorsæd kan godkjennes. Last opp din lisens og/eller sertifikat for å vise oss at du representerer et vevssenter, fertilitetsklinikk, sykehusavdeling eller er godkjent helsepersonell.