Reservasjon av donorsæd til senere bruk

Bør du reservere med det samme, eller tar du sjansen på å vente? Når du har funnet din favorittsæddonor, bør du sikre deg at vedkommende ikke blir utsolgt før du får bestilt og startet behandlingen. Og du bør også tenke på om du skal reservere materiale til flere barn med samme sæddonor.

 • Ikke risiker at din favorittsæddonor er utsolgt
 • Ikke risiker å måtte bytte sæddonor midt i en behandling
 • Sikre deg genetiske helsøsken
 • Cryos garanterer tilbakekjøp (75 % refunderes)

Før du starter behandlingen

Når du har funnet den sæddonoren du vil ha, bør du gjøre en reservasjon så fort som mulig. Ikke ta sjansen på at sæddonoren er utsolgt når du trenger behandling på et senere tidspunkt. Vi opplever nesten daglig at kunder blir sjokkerte over at donoren deres har forsvunnet fra donorlisten.

Ikke utsett deg for risikoen for at din sæddonor blir utsolgt og du må bytte sæddonor midt i behandlingen. I snitt tar det 5-6 runder med behandling for å oppnå graviditet. Når du har valgt ut sæddonoren du vil ha, og hvis du ønsker å sikre at du har nok donorsæd fra den samme sæddonoren til hele behandlingen, bør du reservere donorsæd før behandlingen starter.

Husk også å sjekke at graviditetskvoten for din donor ikke er nådd. Les mer om kvotereservasjoner.

Etter at du har født

For foreldre som har fått barn etter å ha brukt en av våre sæddonorer, og som ønsker å sikre at barnet kan få genetiske søsken senere, er det enda viktigere å reservere donorsæd. Hvis du vil bruke samme sæddonor, bør du reservere tilstrekkelig mengde materiale så snart som mulig. Ikke vent til behandlingen påbegynnes, eller til du trenger donorsæden flere år senere. Hvis du ikke reserverer, risikerer du at sæddonoren er utsolgt. Fordelen ved å bruke samme sæddonor for fremtidige graviditeter er opplagt:

 • Barna vil være 100 % genetisk i slekt, og sjansen for at de vil ligne på hverandre vil være stor.
 • Ikke alle sæddonorer og -mottakere matcher biologisk. Hvis du har oppnådd et positivt resultat med den valgte sæddonoren, er det stor sjanse for at resultatet ved neste forsøk også vil være positivt.
 • Du vet hva du kan forvente.
 • Barna vil ha hverandre som referanse og vil stå i et personlig identitetsforhold til hverandre.

Ikke vent – reserver donorsæden online nå!

For å sikre at sæddonoren ikke er utsolgt og at det er nok materiale, anbefaler vi at du reserverer sæd første gang du bestiller donorsæd. Istedenfor å bestille donorsæd og få den levert med det samme, angir du antall strå under Reservasjon.

Hvor mye sæd bør jeg reservere?

Dette er individuelt, men jo mer donorsæd du reserverer, desto større sikkerhet er det. Kontakt Cryos eller din klinikk (hvis du har en) for å diskutere hva du trenger.
I gjennomsnitt må du regne med at det tar 5–6 sykluser per graviditet hvis du behandles på en klinikk. Den gjennomsnittlige graviditetsfrekvensen er på mellom 10 og 40 % per syklusbehandling, avhengig av pasientens alder og helsetilstand, klinikkens erfaring, hormonstimulering, timing, sædprepareringsmetode, sædkvalitet, inseminasjonsmetode osv. Totalt sett blir 50–60 % av en ikke-selektert gruppe av kvinner gravide etter 6 måneders behandling, og rundt 80 % etter 12 måneders behandling.

Husk at våre anbefalinger er basert på gjennomsnittlig forbruk av strå per graviditet. Hvis du ønsker større sikkerhet, bør du reservere mer, eller hvis du for eksempel ønsker tre barn, bør du velge tre ganger så mye sæd.

Grunner til å reservere mindre donorsæd

 • Hvis du har lett for å bli gravid.
 • Hvis du behandles med IVF (prøverørsbefruktning).
 • Hvis du er under 35 år.
 • Hvis du har valgt færre behandlinger, for eksempel tre syklusbehandlinger. Det kan være både dyrt og traumatisk å fortsette behandlingen år etter år.

Grunner til å reservere mer donorsæd

 • Hvis du har problemer med å bli gravid.
 • Hvis du behandles med vaginal/cervikal inseminasjon.
 • Hvis du er over 35 år.
 • Hvis du ønsker flere behandlinger enn gjennomsnittet.
 • Hvis du rett og slett ønsker større sikkerhet. Jo flere strå, desto større sikkerhet.

Ditt reservasjonsdepot

Du kan alltid administrere innholdet i ditt reservasjonsdepot.
Du kan legge til flere strå online, få levert strå og annullere strå når du ikke trenger mer.

Fant du svar på spørsmålene dine?

Hvis du ikke fikk svar på spørsmålene dine, må du gjerne kontakte oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Cryos' kundetjeneste kommuniserer på følgende språk: Scandinavian, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.