Levering til godkjent helsepersonell

Levering til godkjent helsepersonell

Som en tilpasning til dansk lovgivning, sender ikke Cryos International Denmark lenger direkte til privatadresser. Vi sender bare til godkjente vevssentre, fertilitetsklinikker, sykehusavdelinger og godkjent helsepersonell. Så hvis du er godkjent helsepersonell, kan Cryos International Denmark sende til din privatadresse.

Hvem er godkjent helsepersonell? 

Definisjonen av godkjent helsepersonell kan variere fra land til land. Vi ber deg om å kontrollere hvordan helsepersonell defineres i ditt land. Hvis du er godkjent helsepersonell, må du bekrefte dette til Cryos før leveringen av donorsæd kan godkjennes. Last opp din lisens og/eller sertifikat for å vise oss at du representerer et vevssenter, fertilitetsklinikk, sykehusavdeling eller er godkjent helsepersonell.

Eksempel på godkjent helsepersonell i Danmark 

I henhold til den danske helseministeren, er definisjonen av godkjent helsepersonell beskrevet som en person med en skriftlig fullmakt som bevis på helseutdanning. Godkjenningen medfører både ansvar, rettigheter og plikter i utøvelsen av faglige aktiviteter.  

I Danmark er godkjent helsepersonell: 

 • Leger
 • Tannleger  
 • Kiropraktorer  
 • Sykepleiere  
 • Jordmødre  
 • Ergoterapeuter  
 • Fysioterapeuter 
 • Biomedisinsk laboratoriepersonell 
 • Kliniske ernæringsfysiologer  
 • Radiografer  
 • Kliniske tannteknikere 
 • Optikere  
 • Optomertister  
 • Fotterapeuter
 • Helseassistenter

Kontroller definisjonen av godkjent helsepersonell i ditt land. Det kan være den samme definisjonen. 
Du kan alltid ta kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål.

Kilde: