Hjemmeinseminasjon

I mange land er det ikke tilgang til medisinsk assistert behandling med donorsæd. Det kan skyldes at behandling med donorsæd er forbudt i det aktuelle landet.

Home insemination

Behandlingen kan være forbudt for enslige kvinner eller par av samme kjønn, det kan være krav om spesifikke tester eller spesielle dokumenter eller forbud mot bruk av anonyme eller ikke-anonyme donorer eller andre forbud og krav.

Cryos har kun kjennskap til at denne lovgivningen gjelder behandling som gis av leger og annet helsepersonell. Det vil si at hjemmeinseminasjon ikke omfattes, og derfor må anses som lovlig.

Leverer dere donorsæd beregnet på hjemmeinseminasjon, til privatkunder over hele verden?

Ja. Cryos er et vevssenter med lisens i henhold til EUs vevsdirektiv, og kan derfor levere testet og screenet donorsæd beregnet på hjemmeinseminasjon, til privatkunder, uavhengig av sivilstand eller seksuell legning. Vi anbefaler imidlertid alltid at du har kontakt med en lege eller klinikk.

På grunn av varslede endringer i dansk lovgivning, kan Cryos, som er en dansk sædbank, ikke lenger sende donorsæd direkte til private hjem i EU etter 1. juli 2018.

I Cryos er vi bekymret for utviklingen av den danske lovgivningen på dette området, da vi tror på enkeltmenneskets rett og uavhengighet til å forsøke å få barn, og vi ønsker å hjelpe mennesker uansett sivilstand eller seksuell orientering.

Vi ønsker å formidle vår største medfølelse med alle som vil bli berørt av disse lovendringene, og, på grunn av vår visjon, leter vi kontinuerlig etter måter å hjelpe barnløse med å oppfylle sine drømmer.

Ingen endringer for levering til fertilitetsklinikker og sykehus
Etter 1. juli 2018 vil våre private kunder heldigvis fremdeles kunne legge inn bestillinger og reservasjoner hos Cryos og få donorsæd levert til godkjente vevssentre, fertilitetsklinikker, sykehusavdelinger og godkjent helsepersonell.

Vi er her for deg
Vi vil som alltid være hjelpsomme med henvisninger og svar på dine spørsmål. Ikke nøl med å ta kontakt med vår kundeservice på [email protected] eller +45 8676 0699 hvis du ønsker mer informasjon.

 

Det er så mange forhold som kan ha betydning for resultatet av en kunstig befruktning, for eksempel medisinske undersøkelser, diagnose, bildeundersøkelser, timing, hormonstimulering eller andre typer medisinsk behandling. En lege eller klinikk vil normalt kunne tilby en mye mer effektiv behandling, som ofte gir 3–4 ganger større sjanse for å bli gravid. Det kan for eksempel være intrauterin inseminasjon (inseminasjon direkte inn i livmoren med rensede sædceller) eller IVF (prøverørsbefruktning), som kun kan utføres av en lege eller på en klinikk.
Donorsæd har samme kvalitet og standard som den som leveres til leger og fertilitetsklinikker. 

Hvilke sæddonorer kan bestilles til hjemmeinseminasjon?

Du kan bestille sæd fra alle sæddonorer på vår donorliste, det vil si sæd fra anonyme og ikke-anonyme donorer, basisprofiler og utvidede profiler og standarder.

Er det lov å importere donorsæd?

I EU er det fri bevegelse av varer, og det er ingen grensekontroll. Det er imidlertid ditt ansvar å sikre at import og bruk er i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. Utenfor EU må du selv undersøke hvilke bestemmelser som gjelder, eventuelt kontakte lokale myndigheter og be om informasjon om dette.

Hvordan håndterer jeg donorsæden?Med alle forsendelser av donorsæd til privatkunder følger det med detaljerte instruksjoner, inkludert om håndtering, tining, tømming av strå og sikkerhet.

Hvordan utfører jeg en hjemmeinseminasjon?

En veiledning om hjemmeinseminasjon følger med alle forsendelser med donorsæd til privatkunder.
 Du kan også lese mer om inseminasjon her.

Hvordan er lovgivningen når det gjelder far-/morskap ved hjemmeinseminasjon?

Far-/morskap avgjøres vanligvis i henhold til gjeldende lovgivning i landet der barnet blir født. Cryos' sæddonorer har fraskrevet seg alle rettigheter, og en sæddonor kan ikke idømmes farskap i henhold til dansk lovgivning.

Fant du svar på spørsmålene dine?

Hvis du ikke fikk svar på spørsmålene dine, må du gjerne kontakte oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Cryos' kundetjeneste kommuniserer på følgende språk: Scandinavian, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.