Donorscreening

Alle donorer og enheter er valgt ut og screenet i henhold til Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, operative prosedyrer og retningslinjer for rekruttering, evaluering og screening av donorer.

Alle enheter som oppfyller en gitt Cryos-standard oppfyller også de spesifikke kravene som gjelder på tidspunktet for donasjon når det gjelder screening, karantene, alder og anonymitet. Les mer om standarder.

Donorkandidater fyller ut et omfattende medisinsk spørreskjema og blir intervjuet med et fast sett med spørsmål som har til formål å avvise kandidater med risikoadferd og sykdomssymptomer.

I tillegg må kandidaten gjennomgå en grundig fysisk undersøkelse, blod- og urinprøver testes for en rekke arvelige og smittsomme sykdommer, i henhold til lovpålagte krav ved tidspunktet for registrering av den aktuelle standarden. Kandidater med en familiehistorikk med mentale eller fysiske lidelser blir avvist. I tillegg screenes donorene for normal karyotype.

Til slutt gjennomføres det en helseevaluering før kandidaten blir godkjent. Godkjente donorer testes for smittsomme sykdommer i hele donorperioden.

Til tross for denne grundige utvelgelsen og screeningprosedyren, kan ikke faren for å få et barn med en medisinsk tilstand utelukkes. Et Summary of Records, inneholdende testresultater og standardinformasjon om frigivelse, følger vedlagt med ordrebekreftelsen og er også inkludert i alle forsendelser. Summary of Records kan endres over tid.