Donorene

Vi har to typer sæddonorer: Anonyme og ikke-anonyme. I begge gruppene er det basisprofiler og utvidede profiler. I begge gruppene kan det være eksklusive donorer.

Cryos' sæddonorer har fraskrevet seg alle rettigheter, og en sæddonor kan ikke idømmes farskap i henhold til dansk lovgivning.

Donortyper

  • Anonym + basisprofil
  • Ikke-anonym + basisprofil
  • Anonym + utvidet profil
  • Ikke-anonym + utvidet profil

Donorene er en anonyme eller ikke-anonyme. Disse definisjonene betyr ikke at donorene ikke kan identifiseres. Ettersom donorsæd inneholder DNA, er det alltid en risiko for at donorer, mottakere og barn kan spores ved hjelp av DNA-analyser, og dermed kanskje sette personvernet på prøve i fremtiden.

Anonym

Hvis donoren er anonym, vil Cryos aldri avsløre donorens identitet, og kunden samtykker i å ikke forsøke å kontakte donoren.

Ikke-anonym

Hvis donoren er ikke-anonym, vil Cryos oppgi donorens identitet (navn, sist kjente adresse og ID-nummer) til klinikker og myndigheter i land hvor dette er obligatorisk før eller i forbindelse med import eller behandling. Cryos vil oppgi donorens identitet til barnet selv på forespørsel fra donorbarnet, men ikke før barnet har fylt 18 år. Barnet må dokumentere, eller sannsynliggjøre, at han/hun er resultatet av en behandling med donorsæd fra en spesifikk ikke-anonym donor fra Cryos. Den aktuelle donorens kode (navn/nummer) må oppgis.

Donoren har samtykket i å bli kontaktet av barnet, men Cryos har ikke ansvar for om donoren faktisk vil gjøre dette i fremtiden.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese våre avtalevilkår.

Basisprofil

Sæddonorer med basisprofil er registrert med et nummer av typen 456, 8756, 11250 osv. Basisprofiler har kun opplysninger om rase, etnisitet, øyenfarge, hårfarge, høyde, vekt, blodtype og som regel yrke/utdanning.

Utvidet profil

Sæddonorer med utvidet profil er registrert med et fiktivt navn som ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND osv. De utvidede profilene består av opptil 8–10 sider med informasjon om sæddonorens bakgrunn, utdanning, familiebakgrunn, interesser, hobbyer osv. Disse profilene kan ha følgende tilleggsopplysninger: Personalets inntrykk, barnebilder av sæddonoren, en håndskrevet hilsen, et lydopptak av sæddonorens stemme, EI-profil (emosjonell intelligens) osv.

Velge mellom anonym og ikke-anonym donor

Hvis du ønsker å sikre at barnet kan få kjennskap til sæddonorens identitet i fremtiden, må du velge en ikke-anonym sæddonor. Det ser ut til at enslige kvinner og par av samme kjønn foretrekker ikke-anonyme sæddonorer, mens heteroseksuell par synes å foretrekke anonyme sæddonorer for å beskytte mannens integritet som far og dermed sin egen identitet som familie. Men det er ikke alltid slik. Noen heteroseksuelle par velger en ikke-anonym sæddonor fordi de planlegger å fortelle barnet om hvordan det er blitt til, og derfor gjerne vil sikre at det er mulighet for kontakt med donoren i fremtiden. Mange enslige mødre velger derimot en anonym sæddonor fordi de planlegger å finne en partner senere i livet som lettere kan tre inn i farsrollen og adoptere barnet hvis det ikke er så mye fokus på sæddonorens eksistens. Valget er både svært individuelt og svært sammensatt.

Hvis behandlingen skal skje på en klinikk, må du alltid kontrollere at klinikken har lov til å behandle deg med den typen sæddonor du har valgt.

Velge mellom basisprofil og utvidet profil

Hvis det er viktig for deg å vite mye om sæddonoren, bør du velge en donor med utvidet profil. Enslige mødre og par av samme kjønn som har et uttrykt ønske om å kunne gi barnet informasjon om donoren, foretrekker ofte en sæddonor med utvidet profil. Hvis du vil vite så lite som mulig om sæddonoren, må du velge en med basisprofil. I mange tilfeller velger heteroseksuelle par en sæddonor med basisprofil, mens enslige mødre og par av samme kjønn velger en donor med utvidet profil. Årsakene er de samme som når man velger en anonym eller ikke-anonym sæddonor, men grupperollene er ofte omvendt. Valget er både svært individuelt og svært sammensatt.

Hvis behandlingen skal skje på en klinikk, må du alltid kontrollere at klinikken har lov til å behandle deg med den typen sæddonor du har valgt.

Eksklusiv sæddonor

Nye sæddonorer markeres med en stjerne på vår hjemmeside helt til første kjøp/reservasjon gjøres. Hvis du ønsker å sikre deg eneretten, må du kjøpe/reservere all sæden fra den aktuelle donoren. D

u kan alltid annullere en enerett ved å frigi beholdningen av reservert donorsæd. I så fall får du tilbakebetalt 75 % av beløpet - se mer under Reservasjon. Det kan f.eks. være aktuelt dersom du ikke oppnår graviditet med den aktuelle sæddonoren.

Hvis du ønsker at gjøre eneretten ugjenkallelig, må du kjøpe ut sæddonoren. Prisen for dette finner du i prislisten.

Fant du svar på spørsmålene dine?

Hvis du ikke fikk svar på spørsmålene dine, må du gjerne kontakte oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Cryos' kundetjeneste kommuniserer på følgende språk: Scandinavian, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.