Donorene

Vi har to typer sæddonorer: Anonyme og ikke-anonyme. I begge gruppene er det basisprofiler og utvidede profiler. I tillegg vil du kunne velge en sæddonor med donoreksklusivitet.

Cryos' sæddonorer har fraskrevet seg alle rettigheter, og en sæddonor kan ikke idømmes farskap i henhold til dansk lovgivning.

Donortyper

  • Anonym + basisprofil
  • Ikke-anonym + basisprofil
  • Anonym + utvidet profil
  • Ikke-anonym + utvidet profil

Donorene er en anonyme eller ikke-anonyme. Disse definisjonene betyr ikke at donorene ikke kan identifiseres. Ettersom donorsæd inneholder DNA, er det alltid en risiko for at donorer, mottakere og barn kan spores ved hjelp av DNA-analyser, og dermed kanskje sette personvernet på prøve i fremtiden.

Anonym

Hvis donoren er anonym, vil Cryos aldri avsløre donorens identitet, og klienten samtykker i å ikke forsøke å kontakte donoren.

Ikke-anonym

Hvis donoren er ikke-anonym, vil Cryos oppgi donorens identitet (navn, sist kjente adresse og ID-nummer) til klinikker og myndigheter i land hvor dette er obligatorisk før eller i forbindelse med import eller behandling. Cryos vil oppgi donorens identitet til barnet selv på forespørsel fra donorbarnet, men ikke før barnet har fylt 18 år. Barnet må dokumentere, eller sannsynliggjøre, at han/hun er resultatet av en behandling med donorsæd fra en spesifikk ikke-anonym donor fra Cryos. Den aktuelle donorens kode (navn/nummer) må oppgis.

Donoren har samtykket i å bli kontaktet av barnet, men Cryos har ikke ansvar for om donoren faktisk vil gjøre dette i fremtiden.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese våre avtalevilkår.

Basisprofil

Sæddonorer med basisprofil er registrert med et nummer av typen 456, 8756, 11250 osv. Basisprofiler har kun opplysninger om rase, etnisitet, øyenfarge, hårfarge, høyde, vekt, blodtype og som regel yrke/utdanning.

Utvidet profil

Sæddonorer med utvidet profil er registrert med et fiktivt navn som ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND osv. De utvidede profilene består av opptil 8–10 sider med informasjon om sæddonorens bakgrunn, utdanning, familiebakgrunn, interesser, hobbyer osv. Disse profilene kan ha følgende tilleggsopplysninger: Personalets inntrykk, barnebilder av sæddonoren, en håndskrevet hilsen, et lydopptak av sæddonorens stemme, EI-profil (emosjonell intelligens) osv.

Informasjonen som er oppgitt i en utvidet profil, har blitt skrevet ned og lastet inn av donoren selv, og det er derfor donorens egen presentasjon. Den utvidede profilen oppdateres ikke med ny informasjon om utdanning, arbeid, sivilstatus etter datoen den originale informasjonen ble gitt. Det er den originale informasjonen som vises i den utvidede profilen.

Bilder av donorer som voksne

Ønsker du å se hvordan donoren din ser ut som voksen? Noen av sæddonorene med utvidede profiler har også en fil med bilder av seg som voksne. Bildene har blitt tatt av en profesjonell fotograf og er koblet til donorens utvidede profil. Det er fem til seks bilder av hver donor.

Donorer med bilder av seg selv som voksne er markert med gull, og du kan søke etter dem i donorsøket.

Hvis du vil se bildene, må du kjøpe tilgang til dem.

Prisen for tilgang til donorer med bilder av seg selv som voksne er EUR 200 eks. mva. Du har rett til tilgang i tre måneder, og tilgangen vil ikke bli fornyet automatisk, slik at du selv må velge å fortsette etter dette.

Les mer om donorprofiler med bilde som voksen her.

Velge mellom anonym og ikke-anonym donor

Hvis du ønsker å sikre at barnet kan få kjennskap til sæddonorens identitet i fremtiden, må du velge en ikke-anonym sæddonor. Det ser ut til at enslige kvinner og par av samme kjønn foretrekker ikke-anonyme sæddonorer, mens heteroseksuell par synes å foretrekke anonyme sæddonorer for å beskytte mannens integritet som far og dermed sin egen identitet som familie. Men det er ikke alltid slik. Noen heteroseksuelle par velger en ikke-anonym sæddonor fordi de planlegger å fortelle barnet om hvordan det er blitt til, og derfor gjerne vil sikre at det er mulighet for kontakt med donoren i fremtiden. Mange enslige mødre velger derimot en anonym sæddonor fordi de planlegger å finne en partner senere i livet som lettere kan tre inn i farsrollen og adoptere barnet hvis det ikke er så mye fokus på sæddonorens eksistens. Valget er både svært individuelt og svært sammensatt.

Vi ber deg om å alltid kontrollere at helsepersonellethar lov til å behandle deg med den typen sæddonor du har valgt, slik at alle lokale lover og bestemmelser overholdes.

Velge mellom basisprofil og utvidet profil

Hvis det er viktig for deg å vite mye om sæddonoren, bør du velge en donor med utvidet profil. Enslige mødre og par av samme kjønn som har et uttrykt ønske om å kunne gi barnet informasjon om donoren, foretrekker ofte en sæddonor med utvidet profil. Hvis du vil vite så lite som mulig om sæddonoren, må du velge en med basisprofil. I mange tilfeller velger heteroseksuelle par en sæddonor med basisprofil, mens enslige mødre og par av samme kjønn velger en donor med utvidet profil. Årsakene er de samme som når man velger en anonym eller ikke-anonym sæddonor, men grupperollene er ofte omvendt. Valget er både svært individuelt og svært sammensatt.

Vi ber deg om å alltid kontrollere at helsepersonellethar lov til å behandle deg med den typen sæddonor du har valgt, slik at alle lokale lover og bestemmelser overholdes.

Fant du svar på spørsmålene dine?

Hvis du ikke fikk svar på spørsmålene dine, må du gjerne kontakte oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Cryos' kundetjeneste kommuniserer på følgende språk: Scandinavian, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.