Bestilling av donorsæd

Før du bestiller donorsæd, må du velge en favorittdonor. Start med å opprette et søk. For å gjøre det lettere å søke bør du begrense søkekriteriene så mye som mulig – for eksempel velge standard, profil og type.

Du bør kun søke etter sæddonorer som er relevante for dine søkekriterier. Hvis du for eksempel skal behandles på en klinikk, er det viktig å velge en standard som klinikken har lov til å bruke. Husk også å sjekke graviditetskvoten. Du kan også begrense søket ved å velge Anonym eller Ikke-anonym. Andre spørsmål kan være relatert til kvalitet, hvor mye du skal bestille, om du skal reservere til senere bruk, når leveringen skal skje, og på hvilken måte. Bruk punktene nedenfor – de vil veilede deg gjennom beslutningene du må ta før du kan bestille.

1. Hvilken standard?

Hvis behandlingen skal skje på en klinikk, må du forsikre deg om at donoren og donorsæden oppfyller de lovfestede kravene i klinikkens hjemland. Altså det vi kaller en "standard". Hvis behandlingen skal foregå som hjemmeinseminasjon, trenger du ikke å ta hensyn til "standardene". Cryos leverer donorsæd til hele verden, og siden mange land har forskjellige krav til utvelgelse, screening, dokumentasjon og godkjenning, kan en sæddonor være behandlet og frigitt i henhold til forskjellige regler.

Hvis behandlingen skal foregå på en klinikk, anbefaler vi at du spør på klinikken om det er bestemte krav eller anbefalinger angående standard, kvalitet, type, levering eller andre forhold.

2. Hvilken sæddonortype og -profil?

Det neste skrittet er å velge hvilken sæddonortype og -profil du ønsker. Skal du behandles på en klinikk, kan spesielle regler gjelde, noe land har nemlig forbud mot behandling med visse typer sæddonorer. Hvis behandlingen skal foregå som hjemmeinseminasjon, trenger du ikke å ta hensyn til disse reglene.

Følgende typer er tilgjengelig:

 • Anonym + basisprofil
 • Anonym + utvidet profil
 • Ikke-anonym + basisprofil
 • Ikke-anonym + utvidet profil

Du kan lese mer om sæddonortyper her.

3. Finn din sæddonor!

Nå må du finne din favorittdonor. Begrens søket så mye som mulig etter ønsket profil, type og standard.

Du kan merke av dine favorittdonorer ved å huke av i markeringsboksen "Legg til i favoritter" etter at du har sett gjennom donoropplysningene. Når du søker på et senere tidspunkt kan du velge å bare hente opp favorittdonorene dine ved å huke av for "Vis kun favoritter".

4. Graviditetskvoter og kvotereservasjoner

Du må forsikre deg om at sæddonoren ikke har nådd sin graviditetskvote. For å søke etter donorer som fremdeles ikke har nådd graviditetskvoten for valgt land anbefaler vi at du starter med å skrive inn hjemlandet ditt og landet for behandlingen.

Noen land krever en kvotereservasjon for å sikre at deres lokale graviditetsgrense ikke overskrides. Når du legger inn en kvotereservasjon reserverer du retten til et potensielt svangerskap med donorsæd fra en spesifikk donor.

5. Hvilken type donorsæd og sædkvalitet?

Deretter må du velge hvilken sædkvalitet (MOT) du ønsker. Stråtypen du velger (ICI eller IUI), må kunne brukes til måten du skal insemineres på:

 • ICI: Inneholder urenset sæd, også kalt råsæd. Brukes til vaginal og intracervikal inseminasjon eller – etter en renseprosess – til intrauterin inseminasjon.
 • IUI: Inneholder renset sæd, også kalt preparert sæd. Brukes til inseminasjon direkte i livmoren (intrauterin inseminasjon) eller ved IVF-behandling.
 • MOT: Forkortelse for "motilitet", det vil si antall motile (bevegelige) sædceller per ml. "MOT10" betyr for eksempel at det er 10 millioner motile (bevegelige) sædceller per ml etter tining.

6. Hvor mye donorsæd trenger jeg?

For hjemmeinseminasjon
Både ICI- og IUI-klare enheter kan brukes.

Vi anbefaler å bruke 2 x ICI eller IUI MOT10. Enheter med høyere MOT kan også benyttes.

Enheter med MOT5 må ikke benyttes.

Dersom timingen er riktig er det ikke behov for mer enn en inseminasjon per syklus. Vi anbefaler at du bruker en vanlig urin-eggløsningstest som fåes på alle apotek. Følg de vedlagte instruksjonene.

For IUI på klinikk

 • IUI-klare strå:
  Vi anbefaler at det benyttes 1 x  IUI MOT10 per behandling. Enheter med lavere eller høyere motilitet kan benyttes.
  Vi anbefaler at du rådfører deg med klinikken før du bestiller.

 • ICI-strå:
  ICI-strå kan benyttes. Sæden må prosesseres ved din klinikk før behandlingen. Etter forberedelse anbefaler vi 5 millioner motile spermaceller for en IUI-behandling.

  Vi anbefaler at du bruker 4 x ICI MOT5-, 2 x ICI MOT10- eller 1 x ICI MOT20-strå per behandling. Enheter med høyere MOT kan også benyttes. Dersom ICI-donorsæd skal prosesseres med swim-up-metoden, må du bruke 2 x ICI-MOT20-strå eller høyere kvalitet per behandling. Vi anbefaler ikke å bruke swim-up-metoden på donorsæd som har vært fryst. 
  Vi anbefaler at du spør om råd fra klinikken før du bestiller.

For IVF og ICSI på klinikk

Både ICI- og IUI-klare enheter kan brukes.
Vi anbefaler at det benyttes 1 x MOT5. Enheter med høyere motilitet kan benyttes.

Vi anbefaler at du rådfører deg med klinikken før du bestiller.

7. Bør jeg bestille med det samme, eller kan jeg vente?

Når du bestiller donorsæd, kan du velge å kjøpe og få den levert og/eller du kan velge å reservere/kjøpe donorsæd som vi så oppbevarer for deg. Dette sikrer at du kan få levert donorstråene til behandling senere.
Hvis du vil sikre deg sæd fra din favorittdonor, må du reservere med det samme! Ikke bare til én behandling, men til alle behandlinger. Også til søsken. Ikke risiker at sæddonoren du har valgt, blir utsolgt.

Du bør legge inn bestillingen så snart som mulig, og minst 2 dager før ønsket forsendelsesdato. Du velger forsendelsesdato når du bestiller online.

8. Når og hvordan ønsker jeg levering?

Når du skal bestille donorsæd, bør du bestille så snart som mulig og minst 2 dager før ønsket forsendelsesdato (som du velger selv online), for å sikre at leveringen skjer senest dagen før inseminasjonen/behandlingen. Du kan velge mellom levering på tørris eller i nitrogenbeholder. Du kan lese mer under Levering av donorsæd.

9. Når du er klar til å bestille

Start online-bestillingen her: Donorsøk
Se også våre avtalevilkår.

Fant du svar på spørsmålene dine?

Hvis du ikke fikk svar på spørsmålene dine, må du gjerne kontakte oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Cryos' kundetjeneste kommuniserer på følgende språk: Scandinavian, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.