EU-Standarden

Alle donorer og alle enheter er valgt ut og screenet i henhold til Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, operative prosedyrer og retningslinjer for rekruttering, evaluering og screening av donorer. Alle enheter som oppfyller EU-Standarden oppfyller også de spesifikke europeiske kravene som gjelder på tidspunktet for donasjon når det gjelder screening, karantene, alder og anonymitet.

Listen nedenfor er, så vidt vi vet, en oversikt over gjeldende, relevante reguleringer: