DK-Standarden

Alle donorer og alle enheter er valgt ut og screenet i henhold til Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, operative prosedyrer og retningslinjer for rekruttering, evaluering og screening av donorer. Alle enheter som oppfyller DK-Standarden oppfyller også de spesifikke danske kravene som gjelder på tidspunktet for donasjon når det gjelder screening, karantene, alder og anonymitet.