Cryos standarder

Cryos International lever sæd/egg til mange land. Hvert enkelt land har forskjellige prosedyrer for utvelging og screening. I tillegg til vår omfattende kvalitetspolicy, håndterer Cryos International dette ved å følge de forskjellige Standardene. Hvis en gitt donor/donasjon frigis etter en gitt standard, betyr det at donoren og sæden/eggene er utvalgt, screenet og frigitt for klinisk bruk i det/de aktuelle landet/landene.

Klikk på overskriften for å se standarden eller bruk menyen til venstre: